О пројекту

 

Наша Школа је од почетка (2013.) укључена у Програм развијања и неговања вештина Читања и разумевања прочитаног и Писаног изражавања. Програм се реализује као: Међушколски образовно-васпитни пројекат под називом „Читалићи“. Теме Читалића  сваке године се мењају. Ученици поред читања истражују и креативно се изражавају из разноликих области током школовања.

Школске 2016/17. године главна тема је „Стопама великана“.

Нивои такмичења:

 • Школско такмичење
 • Општинско такмичење
 • Окружно такмичење:
 • Републичко такмичење
 • Међународна смотра

Циљеви:

 • развијање и неговање љубави према књизи и читалаштву;
 • развијање вештине разумевања прочитаног у циљу учења и издвајања битних информација;
 • развијање вештине писаног изражавања и неговање ћириличног писма;
 • неговање љубави према српској културној баштини;
 • стицање функционалих знања и вештина;
 • развијање критичког мишљења и креативног изражавања;
 • истицање значаја школске библиотеке у васпитно-образовном процесу и животу школе;
 • сарадња школских и народних библиотека;
 • обнављање заборављеног манира добротворства (позивање издавачких кућа на донаторство)
 • неговање такмичарског духа и групног рада;
 • неговање позитивног односа према свим учесницима пројекта (награде, похвалнице, захвалнице);
 • промоција учесника у акцији и њихових ауторских радова

Планирани исходи:

 •  ученици стичу навику вођења читалачког дневника и разумеју потребу за читањем „с оловком у руци“;
 • ученици повећавају вештину уочавања кључних речи у тексту и разликовања битног од небитног (развијање критичког читања у функцији учења);
 • ученици упознају културну баштину свог завичаја и народа истраживањем садржаја више научних области;
 • ученици истражују задатке у оквиру заједничке теме и сви школски материјали промовишу се на заједничком сајту уз израду електорнског Зборника;
 • повећано коришћење библиотечког фонда школске библиотеке;
 • интензивнија сарадња наставника и школског библиотекара, као и библиотекара школске и народне библиотеке;
 • остварена међупредметна сарадња (ликовно, српски, енглески, информатика, историја, географија…);
 • промовисана школска библиотека као покретач многих активности школског живота;
 • остварена сарадња са школама српског језика у дијаспори;
 • укључени представници свих циклуса у образ. систему Србије (предшколци, основци, средњошколци,студенти).

Категорије:

kategorije

Календар активности на нивоу целог Програма:

program

Више о Пројекту :

Читалићи

Читалачки дневник